I. Giới thiệu

Công ty TNHH TM-XNK Thực Phẩm Vạn Quy (sau đây gọi là “Chúng tôi”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách hàng và đảm bảo tính bảo mật của thông tin mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web thucphamvanquy.com (sau đây gọi là “Trang web”). Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của Quý khách.

II. Thông Tin Thu Thập

  1. Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý khách gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán khi Quý khách đặt hàng hoặc tạo tài khoản trên Trang web.
  2. Thông tin về hoạt động trực tuyến: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách Quý khách sử dụng Trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang mà Quý khách truy cập.

III. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để:

  1. Xử lý đơn hàng và giao hàng đến địa chỉ mà Quý khách đã cung cấp.
  2. Liên hệ với Quý khách về đơn hàng, thông báo vận chuyển, và chăm sóc khách hàng.
  3. Cung cấp thông tin về sản phẩm, khuyến mãi, và tin tức liên quan từ Thực phẩm Vạn Quy.
  4. Cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi.

IV. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách. Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

V. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với bên thứ ba trừ khi cần thiết để xử lý đơn hàng, giao hàng, hoặc tuân thủ theo luật pháp.

VI. Quyền Kiểm Soát và Truy Cập Thông Tin

Quý khách có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Quý khách có thể:

  1. Cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân trên tài khoản của mình trên Trang web.
  2. Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu truy cập hoặc xóa thông tin cá nhân.

VII. Liên Hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Chúng tôi cam kết duy trì và cải thiện sự bảo mật của thông tin cá nhân của Quý khách. Chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý khách đối với Thực Phẩm Vạn Quy.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.