I. Chấp Nhận Điều Khoản & Điều Kiện

Khi Quý khách truy cập và sử dụng trang web thucphamvanquy.com (sau đây gọi là “Trang web”), Quý khách đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, Quý khách vui lòng ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

II. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bản Quyền: Mọi nội dung trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video, mã nguồn, là tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH TM-XNK Thực Phẩm Vạn Quy (sau đây gọi là “Chúng tôi”) hoặc các bên cấp phép. Quý khách không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này một cách không được phép.

Nhãn Hiệu: “Thực phẩm Vạn Quy” và logo của chúng tôi là nhãn hiệu đã được đăng ký và thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Quý khách không được sử dụng nhãn hiệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

III. Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách theo Chính Sách Bảo Mật được quy định tại đây.

IV. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập Trang web.

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng hoạt động Trang web bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

V. Thay Đổi Điều Khoản & Điều Kiện

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của điều khoản và điều kiện này mà không cần báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra định kỳ để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận những thay đổi đó.

VI. Liên Hệ

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và sử dụng của Quý khách đối với Trang web của Thực Phẩm Vạn Quy.

Điều khoản và điều kiện này có hiệu lực từ ngày 16/10/2023.